[ MENU DODATKOWE ]


     Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
    20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
    tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
    zamowienia@up.lublin.pl

     

    OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
    dostawa

    2020-10-13Dostawa maszyn rolniczych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego z podziałem na 2 części.EZ-p/PNO/33/2020

    Ogłoszenie

  • 2020-10-13 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
  • 2020-10-20 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
  • 2020-12-04 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
  • Specyfikacja

  • 2020-10-13 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
  • Postępowanie

  • 2020-10-20 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
  • 2020-10-23 Zawiadomienie - Informacje z otwarcia ofert pobierz plik
  • 2020-11-04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyniku postępowania pobierz plik