[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

22.05.2019

Konferencja Międzynarodowa „Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze”

 

 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 

 

„Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze”

połączona z Jubileuszem pracy naukowej
Prof. dr hab. Wandy Harkot
Zamość, 22-24 maj 2019 r.

 

Celem konferencji jest wymiana wyników badań pomiędzy naukowcami z Polski i z zagranicy oraz prezentacja rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią z uwzględnieniem czynników przyrodniczych. W konferencji wezmą udział przedstawiciele nauki i biznesu z Polski oraz zagranicy.

 

Konferencja będzie obejmować 4 sesje tematyczne:

1.     Zasoby przyrodnicze,

2.      Gospodarowanie przestrzenią,

3.      Kulturowy wymiar przestrzeni,

4.      Zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich.

oraz sesję terenowca (Mokre, rezerwat Hubale, Kąty PLH060010)

 

Program pokonferencyjny:

wydarzenie „Szturm Twierdzy Zamość ’; wycieczka do Lwowa

 

Honorowy Patronat

 

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

Prezydent Miasta Zamość
Andrzej Wnuk

 

Organizatorzy:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej Polskie Towarzvstwo Łąkarskie

 

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: mariusz.kulik@up.lublin.pl

Warsztaty terenowe będą realizowane w ramach projektu „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne.

rolnictwo i leśnictwo" - BIOSTRATEG nr umowy: B10STRATEG2/297267/14/NCBR 2016.

 

 

 

 

 

 


 

Komunikat nr 3

 

Komunikat nr 2 

 

Komunikat nr 1 

 

Formularz zgłoszenia udziału 

 

Wzór streszczenia

 

Wzór streszczenia referatu 

 

 

 


« wstecz