[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

15.10.2020

 

Do 29 października czekamy na Wasze zgłoszenia w konkursie Polski Produkt Przyszłości!
 

To już XXIII edycja konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs kierujemy do tych firm, jednostek naukowych lub ich konsorcjów, których projekty osiągnęły już pewien stopień zaawansowania. Powinny być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych albo - z drugiej strony -  wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia zgłoszenia konkursowego.

Kto może aplikować w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidualnie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę. Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:
 

  •  Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
  •  Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
  •  Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.Nagrody w konkursie

Zwycięzcy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Poza wsparciem promocyjnym laureaci otrzymają nagrodę finansową – 100 tys. zł za nagrodę główną a 25 tys. zł za wyróżnienie. Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach:
 

  •  Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
  •  Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
  •  Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

 
Nabór do XXIII edycji Polskiego Produktu Przyszłości trwa do 29 października.

 

Więcej informacji na stronie organizatorów

 


« wstecz