Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Przewody doktorskie

13.09.2019

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Marcin Ciebień

na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Wpływ warunków meteorologicznych na wzrost i plonowanie maliny (Rubus idaeus L.) odmian powtarzających owocowanie w warunkach Padołu Zamojskiego w zależności od zagęszczenia roślin w rzędach"

 

 

11.09.2019

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Aleksandry Nucia

na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Analiza polimorfizmu genów Glu i Pin w pszenicy zwyczajnej
oraz ich wpływ na jakość ziarna i właściwości glutenu"

 

 

 

09.09.2019

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Aleksandry Wieremczuk

na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Analiza genetyczna i molekularna nowych genów niewrażliwych
na fotoperiod (Ppd) w pszenżycie"

 

 

05.09.2019

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Stanisława Franczaka

na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Koncepcja wyceny wybranych świadczeń ekosystemowych zbiorowisk trawiastych"

 

 

07.06.2019

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Katarzyny Luchowskiej

na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Wpływ genotypu oraz wybranych czynników agrotechnicznych na plony i jakość surowca bzu czarnego (Sambucus nigra L.)"

 

 

12.04.2019

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Piotra Jakubowicza

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Efektywność technik bioremediacyjnych w procesach oczyszczania gleb skażonych substancjami ropopochodnymi"

 

 

15.10.2018

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Beaty Prukop

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne rozwoju agroturystyki
na obszarze Bieszczadów"

 

 

15.10.2018

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Doroty Tomaszewskiej-Krojańskiej

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Struktura i wodno-powietrzne właściwości gleby wzbogaconej
osadem pofermentacyjnym i skałą karbońską"

 

 

 

02.10.2018

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Doroty Kluk

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Elementy oceny i metody ograniczania ryzyka środowiskowego związanego z działalnością przemysłu naftowego"

 

 

27.09.2018

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Dariusza Daniłkiewicza

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Wpływ sposobu uprawy roli i metody regulacji zachwaszczenia na plonowanie
i zachwaszczenie pszenicy orkisz"