[ MENU DODATKOWE ]2020
Porozumienie o Współpracy z Lubelskim Centrum Konferencyjnym
Nadanie Godności Honorowego Profesora prof. Honoracie Danilčenko
Podpisanie umowy o współpracy z Lubelskim Klubem Biznesu
Podpisanie porozumienia Projekt Las
Immatrykulacja studentów Wydziału Biologii Środowiskowej
Immatrykulacja studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
Immatrykulacja studentów Wydziału Inżynierii Produkcji
Immatrykulacja studentów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Immatrykulacja studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Immatrykulacja studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Immatrykulacja studentów Wydziału Agrobioinżynierii
Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021
Jesienne Warsztaty Mleczarskie
Dożynki Uniwersyteckie w Czesławicach
Przekazanie władzy
Nadanie tytułu Honoris Causa prof. Volodymyrowi Stybelowi
Rozpoczęcie inwestycji - Stacja Badawcza i Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy Jeździectwa i Hipoterapii
Nagrody Jubileuszowe
Święto Uniwersytetu 2020
Wybory Rektora
Debata kandydatów na Rektora
Listy gratulacyjne dla stypendystów programu Miasta Lublin
Kobieta na medal
Dzień Otwarty 2020
Podkarpackie Targi Edukacyjne w Rzeszowie
Wizyta UP w Lublinie w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
Bal Karnawałowy 2020
Wielka Lekcja Inżynierii Środowiska i Ekoenergetyki
Nagrody Projakościowe JM Rektora dla najlepszych Naukowców
XV Jubileuszowe Łosickie Spotkanie Edukacyjne
Wizyta w szkołach w Jabłoniu i Parczewie
CAVALIADA Lublin 2020
Tytuł Doktora Honoris Causa UPwL dla JE Abp. S. Budzika i promocje doktorów habilitowanych
Spotkanie Noworoczne Społeczności Akademickiej