[ MENU DODATKOWE ]


Funkcje pracowników pełnione poza Uczelnią

kolejność na poniższej liście została opracowana wg klucza alfabetycznego

« wstecz

Prof. dr hab. Dariusz Andrejko
Wydział Inżynierii Produkcji

 • Zastępca Redaktora Naczelnego kwartalnika naukowo-technicznego „Polish Journal of Food Engineering”


Prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 • Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2016-2019
 • Wiceprzewodnicząca Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych
 • Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego PTNO na kadencję 2016-2020
 • Przewodnicząca Rady Naukowej czasopisma Acta Agrobotanica
 • Członek Rady Naukowej Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk Farmaceutycznych
 • Członek Prezydium Lubelskiego Towarzystwa Naukowego w Lublinie


Dr hab. Bożena Denisow
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 • Redaktor naczelny Acta Agrobotanica


Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 • Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na kadencję 2017-2021
 • Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Agronomicznych Polskiej Akademii Nauk


Dr hab. Katarzyna Dzida
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 • Członek Zarządu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych
 • Członek Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk Farmaceutycznych
 • Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w Lublinie


Prof. dr hab. Zbigniew Grądzki
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 • Członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB w Puławach


Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 • Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Zootechniki - PIB w Krakowie/ Balicach
 • Członek Rady Naukowej Państwowego Instytut Weterynaryjnego - PIB w Puławach
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnej


Dr hab. inż. Jerzy Grudziński
Wydział Inżynierii Produkcji

 • Członek i Sekretarz Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa oddziału Lublin PAN

 

Dr hab. Agnieszka Jamiołkowska
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 • Członek Rady Programowej Banku Patogenów Roślin i Bioróżnorodności IOR-PIB w Poznaniu


Prof. dr hab. Mirosław Konopiński
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 • Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych


Prof. dr hab. Krzysztof Kostro
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 • Członek Rady Naukowej Państwowego Instytut Weterynaryjnego - PIB w Puławach


Prof. dr hab. Cezary Kowalski
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 • Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych naukowców (MNiSW)

 

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 • Członek Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu


Dr hab. Marzena Masierowska
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 • Redaktor działu w Journal of Apicultural Science


Prof. dr hab. Zenia Michałojć
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 • Członek Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach na kadencję 2017-2021
 • Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych na kadencję 2016-2020

 

Dr hab. Izabela Polkowska, prof. nadzw. UP

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

 

Prof. dr hab. Piotr Silmanowicz
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 • Członek Komitetu Naukowego "Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna"

 

Prof. dr hab. Agnieszka Sujak
Wydział Inżynierii Produkcji

 • Członek Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na kadencję 2017-2021

 

Dr Tomasz Szponder
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów

 

Prof. dr hab. inż. Wojciech Tanaś
Wydział Inżynierii Produkcji

 • Członek Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu

 

Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 • Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Profesor znalazł się w tym zaszczytnym gronie w wyniku wyborów, w wyniku których z 62 kandydatów zgłoszonych przez 108 uczelni wybrano 12 osób)

 

Prof. dr hab. Grzegorz Zięba

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 • Członek Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu