Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Procedury

« wstecz

 

Procedura dyplomowania (WA-S8)acrobat

 - załączniki

 

Procedura oceny i publikacji osiągnięć (WA-S3g) acrobat

 - załączniki

 

Procedura oceny jakości prac dyplomowych (WA-K7)acrobat

 - załączniki
 

Procedura oceny prac dyplomowych (WA-S10)acrobat

 - załączniki

 

Procedura przygotowania modułów (WA-S2)acrobat

 - załączniki

 

Procedura realizacji procesu kształcenia na studiach I i II stopnia (WA-S6)acrobat

 - załączniki  

 

Procedura modyfikacji planów i / lub programów studiów (WA-K4)acrobat

 - załączniki

 

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich (WA-D5)acrobat

 - załączniki

 

Procedura zatrudnianania pracowników naukowo - dydaktycznych (WA-S3e)acrobat

 - załączniki

 

Procedura zatrudniania specjalistów (WA-S3f)acrobat

 - załączniki

 

Procedura zasięgania opinii absolwentów studiów I i II stopnia (WA-A1)acrobat

  - załączniki
 

Procedura zasięgania opinii absolwentów studiów III stopnia (WA-A2)acrobat

  - załączniki

 

Procedura zasięgania opinii absolwentów studiów podyplomowych (WA-A3)acrobat

  - załączniki
 

Procedura hospitacji zajęć (WA-K1)acrobat

  - załączniki
 

Procedura oceny programu kształcenia (WA-K2)acrobat

  - załączniki
 

Procedura realizacji praktyki zawodowej studentów (WA-S7)acrobat

  - załączniki
 

Procedura przyznawania nagród dla najlepszych młodych pracowników nauki (WA-S3a)acrobat

  - załączniki
 

Procedura przyznawania nagród pracownikom naukowo-dydaktycznym i dydaktycznym (WA-S3h)acrobat

  - załączniki
 

Procedura rekrutacji na studia I oraz II stopnia (WA-S5)acrobat

  - załączniki


Procedura weryfikacji osiągnięć zakładanych efektów kształcenia
(WA-K3)acrobat
  - załączniki

Procedura doskonalenia programu studiów
(WA-S4)acrobat
 
Procedura oceny zajęć dydaktycznych przez studentów
(WA-A4)acrobat
 
- załączniki


Regulamin Komisji
ds. Kadr Naukowychacrobat

 

Regulamin Komisji Oceniającej Wydziałuacrobat

 

Regulamin Komisji ds. Rozwoju Wydziałuacrobat

 

Regulamin Pracy Rady Wydziałuacrobat