[ MENU DODATKOWE ]Katedra Podstaw Techniki

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-96-89
e-mail: andrzej.kusz@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kusz, profesor dydaktyczny
tel. 81 531 96 88, pok 1.70
e-mail: andrzej.kusz@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  • dr hab. inż. Jerzy Grudziński, profesor uczelni dydaktyczny, tel. 81-531-96-90, pok. 1.78
   e-mail: jerzy.grudzinski@up.lublin.pl / Pracownia Inżynierii Materiałowej
  • dr hab. inż. Jacek Kapica, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81-531-96-95, pok. 1.77
   e-mail: jacek.kapica@up.lublin.pl / Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania
  • dr hab.inż. Zbigniew Kobus, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81-531 -97 -46, pok. 1.67
   e-mail: zbigniew.kobus@up.lublin.pl / Zakład Ergonomii
  • dr hab. inż. Jacek Skwarcz, profesor uczelni dydaktyczny, tel. 81 531 96 88, pok 1.70
   e-mail: jacek.skwarcz@up.lublin.pl
  • dr hab. inż. Anna Stankiewicz, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81-531-97-72, pok 129
   e-mail: anna.stankiewicz@up.lublin.pl / Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania

  Adiunkci

  • dr inż. Agnieszka Buczaj, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531 -97 -47, pok 1.68
   e-mail: agnieszka.buczaj@up.lublin.pl / Zakład Ergonomii
  • dr inż. Piotr Makarski, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-531-96-96, pok 1.72 / Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania
  • dr inż. Piotr Maksym, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-531 -97 -48, pok 1.69
   e-mail: piotr.maksym@up.lublin.pl / Zakład Ergonomii
  • dr inż. Anna Pecyna, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531 -97 -47, pok 1.68
   e-mail: anna.pecyna@up.lublin.pl / Zakład Ergonomii
  • dr inż. Marek Ścibisz, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-531-96-94, pok 1.76
   e-mail: marek.scibisz@up.lublin.pl / Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania

  Wykładowcy

  Pracownicy

  • dr inż. Łukasz Bolibok, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-93, pok 1.75
   e-mail: lukasz.bolibok@up.lublin.pl / Pracownia Inżynierii Materiałowej
  • dr inż. Magda Drabowicz-Żybura, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-89, pok 1.71
   e-mail: magda.drabowicz@up.lublin.pl
  • mgr inż. Piotr Ścibisz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-93, pok 1.75
   e-mail: piotr.scibisz@up.lublin.pl / Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania
  • Ireneusz Walencik, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-89, pok 1.71
   e-mail: ireneusz.walencik@up.lublin.pl / Zakład Ergonomii

  Profesorowie emerytowani