[ MENU DODATKOWE ]Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownik: prof. dr hab. Aleksandra Badora, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-65-77
e-mail: aleksandra.badora@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

 • dr hab. Marzena Brodowska, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81-445-60-45
  e-mail: marzena.brodowska@up.lublin.pl
 • dr hab. Monika Skowrońska, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81-445-69-95
  e-mail: monika.skowronska@up.lublin.pl / Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych

Adiunkci

 • dr Jolanta Domańska, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-445-60-18
  e-mail: jolanta.domanska@up.lublin.pl / Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych
 • dr Jolanta Kozłowska-Strawska, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-445-60-18
  e-mail: jolanta.kozlowska@up.lublin.pl / Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych
 • dr hab. Przemysław Tkaczyk, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-65-29
  e-mail: przemyslaw.tkaczyk@up.lublin.pl

Pracownicy

Doktoranci

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Wiesław Bednarek, profesor emerytowany, tel. 81-445-68-30
  e-mail: wieslaw.bednarek@up.lublin.pl
 • prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Zygmunt Łabuda, profesor emerytowany