Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Plany studiów

Rok akademicki 2016/2017 (nabór 2016/2017)

 Rok akademicki 2016/2017 (nabór 2016/2017)

 

 

Kierunek stacjonarne
I stopnia
stacjonarne
II stopnia
niestacjonarne
I stopnia
niestacjonarne
II stopnia
ROLNICTWO
 

acrobat

 

 
agronomia

acrobat

 -

acrobat

acrobat
agroturystyka

acrobat

 -

acrobat

acrobat
kształtowanie środowiska

acrobat

 -  -  -
rolnictwo ekologiczne

acrobat

 -

acrobat

 -
polityka rolnośrodowiskowa acrobat  -  -  -
TOWAROZNAWSTWO
obrót towarowy i obsługa celna

acrobat

acrobat

acrobat

acrobat

zarzadzanie jakością towarów konsumpcyjnych

acrobat

acrobat

acrobat

acrobat

logistyka i marketing produktów  -

acrobat

 -  -
EKONOMIA        
handel

acrobat

 -

acrobat

 -
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA        
inżynieria ekologiczna

acrobat

 -

acrobat

 -
infrastruktura techniczna wsi acrobat  -

acrobat

 -
alternatywne źródła energii  -

acrobat

 -

acrobat

gospodarka odpadami  -

acrobat

 -

acrobat

gospodarka wodno-ściekowa - acrobat - acrobat
TURYSTYKA I REKREACJA acrobat acrobat acrobat  -
GOSPODARKA PRZESTRZENNA acrobat acrobat acrobat acrobat
LEŚNICTWO

acrobat

 -

acrobat

 - 
AGROBIZNES

acrobat

acrobat

 -  
BIOINŻYNIERIA

acrobat

acrobat

 -  -

 

« wstecz