Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Plany studiów

Rok akademicki 2015/2016 (nabór 2015/2016)

 

Kierunek stacjonarne
I stopnia
stacjonarne
II stopnia
niestacjonarne
I stopnia
niestacjonarne
II stopnia
ROLNICTWO
agronomia

acrobat

acrobat

acrobat

acrobat
agrobiznes

acrobat

acrobat

acrobat

 -
agroturystyka

acrobat

acrobat

acrobat

acrobat
kształtowanie środowiska

acrobat

acrobat  -  -
rolnictwo ekologiczne

acrobat

 -

acrobat

 -
polityka rolnośrodowiskowa acrobat I r.  -  -  -
TOWAROZNAWSTWO
obrót towarowy i obsługa celna

acrobat

acrobat

acrobat

acrobat

zarzadzanie jakością towarów konsumpcyjnych

acrobat

acrobat

acrobat

acrobat

EKONOMIA        
handel

acrobat

 -

acrobat

 -
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA        
inżynieria ekologiczna

acrobat I r.

acrobat II r.
acrobat III r.

 -

acrobat II r.

acrobat III r.
acrobat IV r.

 -
infrastruktura techniczna wsi acrobat I r.
acrobat II r.
acrobat III/IV r.
 -

acrobat I r.

acrobat II r.
acrobatIII/IV r.

 -
ochrona i zagospodarowywanie obszarów wiejskich acrobat I r.
acrobat II r.
 -

acrobat I r.

acrobat II r.
acrobatIII/IV r.

 -
alternatywne źródła energii  -

acrobat I r.
acrobat II r.

acrobat II r.

 -

acrobat I r.

acrobat II r.

gospodarka odpadami  -

acrobat I r.
acrobat II r.

acrobat III r.

 -

acrobat I r.

acrobat II r.

gospodarka wodno-ściekowa - acrobat I r. - acrobat I r.
TURYSTYKA I REKREACJA acrobat I r.
acrobat II r.
acrobat III r.
 - acrobat I r.
acrobat II r.
acrobat III r.
 -
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
gospodarka przestrzenna na obszarach antropogenicznych acrobat  - acrobat  -
gospodarka przestrzenna na obszarach wiejskich acrobat  - acrobat  -
gospodarka przestrzenna  - acrobat  -  acrobat
LEŚNICTWO

acrobat I r.

acrobat II r.

acrobat III r.

acrobat IV r.

 -

acrobat I r.

acrobat II r.

acrobat III r.

acrobat IV r.

 - 
AGROBIZNES

acrobat2015/16

acrobat2014/15

acrobat I r.

acrobat II r.

 -  
BIOINŻYNIERIA

acrobat I r.

acrobat II r.

acrobat I r.

acrobat II r.

 -  -

 

 

« wstecz