[ MENU DODATKOWE ]2012
Spotkanie opłatkowe UP, grudzień 2013
Promocja Doktorów i wręczenie Dyplomów wyróżniającego się absolwenta
Uroczyste Wręczenia Odznaczeń Państwowych oraz Dyplomów Doktora Habilitowanego - fotoreportaż
60-lecie Chóru Akademickiego UP
Inauguracja roku akademickiego 2012-2013
Przekazanie władzy, wrzesień 2012
Otwarcie nowego gmachu Biblioteki Gł. UP
Dyplomy 2012 - Wydz. Medycyny Wet.
czerwiec 2012 - spotkanie w dworku na Felinie
Feliniada 2012
Kongres Europejskiej Federacji Łąkarskiej - czerwiec 2012
Mecz studenci - pracownicy UP - maj 2012
XV Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna
Przedsezonowe spotkanie sadownicze
Dni Wydziału Agrobioinżynierii
Dni Wydziału Inżynierii Produkcji
Dni Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
Dni Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
Dni Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Dni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Koncert charytatywny "Kapele Serc", 2012
Szkolenie "Od Płotki Do Rekina" Pierwsze Kroki Na Rynku Pracy - Absolwent Na Drodze Sukcesu
Wybory władz - IV.2012
Wystawa malarstwa Studenckiego Koła Naukowego Malarstwa, Rysunku i Mozaiki Artystycznej
IX Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych ŚRODOWISKO – ZWIERZĘ – PRODUKT
Wybory Rektora UP - 26 marca 2012
2012 - stroiki wielkanocne
Spotkanie z kandydatem na rektora UP - JM prof. dr hab. M.Wesołowskim
Relacja z Dnia Otwartego UP - 2012
2012 wernisaż
Spotkanie studentów z Władzami Uczelni
Bal Sportowca
Jubileusz 35-lecia ZTK UP
Bal Rektorski 2012
Bal Charytatywny UP
Futsal-mistrzostwa 03-02-2012
Msza Św. 15.01.2012
Spotkanie noworoczne 4.01.2012
Droga Krzyżowa, 2012, Duszpasterstwo Akademickie
Dzień Języków Obcych - 8 maja 2012
IX Lubelski Festiwal Nauki