Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Aktualności

             
03.02.2018

Egzamin z praktyk dla IV roku studia niestacjonarne I stopnia kierunku Ogrodnictwo
odbędzie się dnia 3.02.2018 r. o godz. 10:30  s. 110
ul. Głęboka  28.
 

23.01.2018

Biuro Karier zaprasza Studentów do udziału w warsztatach:

12.01.2018
      
12.01.2018
        
11.01.2018obrony

 

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Ali Hamood Thanoon pt.: „Wpływ grzybów endomykoryzowych na wzrost, plon i zdrowotność pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.)” 

 

 

Nauczyciele akademiccy, którzy składają arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego 

proszeni są o dołączenie wydruku oceny studenta wygenerowanego 

z systemu Bazus (za okres oceny).

04.01.2018