Agro Wydział Agrobioinżynierii UP Wydział Agrobioinżynierii

agrobiznes bioinżynieria rolnictwo towaroznawstwo
ekonomia inżynieria środowiska turystyka i rekreacja
gospodarka przestrzenna leśnictwo

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

tel. (+ 81) 445-69-46, (+ 81) 445-66-44;  fax. (+ 81) 445-60-31.
[ Dziekanat ]Wydział Agrobioinżynierii : Aktualności

22.09.2014

Immatrykulacja wydziałowa dla studentów I roku

17.09.2014

 

16.09.2014

Uwaga - egzaminy z praktyk dla studentów (informacja dla wszystkich wydziałów).

15.09.2014

Jubileusz 70-lecia Wydziału Agrobioinżynierii - fotoreportaż 15.09.2014, Centrum Kongresowe UP

04.09.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

04.09.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

23.06.2014

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr 1/POKL/4.1.1/2014 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni"

08.07.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa

03.07.2014

Studenci drugiego roku kierunku inżynieria środowiska beneficjenci Projektu kierunek zamawiany „Inżynier środowiska – zawód z przyszłością” (Marlena Grela, Katarzyna Tetych, Jan Iwan i Michał Siegieda) wraz z koordynatorem merytorycznym projektu dr hab. inż. Jackiem Pranagalem uczestniczyli w konferencji naukowej. Była to VII Konferencja „Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony Rozwój” organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą i Szkołę Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla, która odbyła się w dniach 26 i 27 czerwca 2014 roku w Krakowie.

 

Więcej >>

02.07.2014obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Stachyry na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii, tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania nad wpływem komunalnego osadu ściekowego na plonowanie i jakość surowca energetycznego mozgi trzcinowatej (Phalaris arudinacea L.) i sorga uprawnego (Sorghum bicolor (L.) Moench ssp. bicolor) oraz na wybrane właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne gleby”