Agro Wydział Agrobioinżynierii UP Wydział Agrobioinżynierii

spis kierunków »

Wydział:

Sprawy formalne:

Życie Wydziału:

Oferujemy:

Pomocne (ogólnouczelniane):

 
 

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

tel. (+ 81) 445-69-46, (+ 81) 445-66-44;  fax. (+ 81) 445-60-31.
[ Dziekanat ]Wydział Agrobioinżynierii : Aktualności

11.02.2016

 g. 9.15

 

 • studia stacjonarne I stopnia link

   - Turystyka i rekreacja (ROB) III rok (v2),
   - Gospodarka przestrzenna (OA) III rok (v2),
   - Agrobiznes I rok (v2),
   - Bioinżynieria II rok (v2)

09.02.2016

 g. 13.45

 

 • studia stacjonarne I stopnia link
  - Towaroznawstwo I rok (v2),
  - Leśnictwo I rok (v2)
  - Bioinżynieria I rok (v2),
  - Bioinżynieria I rok (v2).

08.02.2016

g. 12.20

Zamieszczenie rozkładów:  link

 • studia niestacjonarne II stopnia

    - Rolnictwo (Agronomia) II rok,
    - Inżynieria środowiska (AZE) I rok.

 • studia niestacjonarne I stopnia
  - Rolnictwo I i II rok,
  - Rolnictwo (Agronomia) III i IV rok,
  - Rolnictwo (Agrobiznes Zamość) III i IV rok
  - Towaroznawstwo (ZJTK) IV rok,
  - Inżynieria środowiska (ITW) IV rok,
  - Turystyka i rekreacja (ROB) III rok,
  - Gospodarka przestrzenna II rok,
  - Gospodarka przestrzenna (OA) III rok,
  - Gospodarka przestrzenna (OW) IV rok,
  - Leśnictwo I, II, III rok,
  - Leśnictwo (GL) IV rok.
 • studia stacjonarne II stopnia

   - Rolnictwo (Agronomia) II r,
   - Towaroznawstwo (ZJTK) II r,
   - Towaroznawstwo (OTC) II r,
   - Inżynieria środowiska (AZE) II r,
   - Inżynieria środowiska (GO) II r,
   - Agrobiznes II r

04.02.2016

g. 12.20

 

Zamieszczenie rozkładów:

 • studia stacjonarne I stopnia - wszystkie kierunki  link

   
   
28.01.2016konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin.

 

19.01.2016konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

 

05.01.2016obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Zapalskiej na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza ekspresji wybranych genów kodujących enzymy antyoksydacyjne w sadzonkach dębu szypułkowego (Quercus robur L.) traktowanych jonami kadmu”

 

      


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie