Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

tel. (+ 81) 445-69-46, (+ 81) 445-66-44;  fax. (+ 81) 445-60-31.Aktualności

15.06.2016

KOMUNIKAT

KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII
INFORMUJE, ŻE 

 

W DNIU 22 CZERWCA 2016 R. O GODZ. 10:30
W SALI KONFERENCYJNEJ, UL. AKADEMICKA 15
ODBĘDĄ SIĘ

WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO SENATU
 

SPOŚRÓD PRACOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA
LUB STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO
WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII
NA KADENCJĘ 2016-2020.

 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

Wydziału Agrobioinżynierii

Dr hab. Marzena S. Brodowska

 

Link do komunikatu pdf

09.06.2016obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Ewy Wójcik w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie agronomia tytuł rozprawy doktorskiej: „Związki konkurencyjne między badanymi czynnikami produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych”

 

02.06.2016konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

 

01.06.2016

 

KOMUNIKAT

KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII
ZAWIADAMIA, ŻE PRODZIEKANAMI
WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII NA KADENCJĘ 2016-2020
, ZOSTALI:

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej
Dr hab. Cezary Kwiatkowski, prof. nadzw.
Dr hab. Halina Lipińska

 

 

Link do komunikatu (pdf)

01.06.2016
 
25.05.2016konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania i Marketingu

 

25.05.2016konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

 

19.05.2016

 

 

  • studia stacjonarne I stopnia link

    - Towaroznawstow (ZJTK) III rok (v5)

19.05.2016

 

KOMUNIKAT

KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII
ZAWIADAMIA, ŻE KANDYDATAMI NA PRODZIEKANÓW
WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII NA KADENCJĘ 2016-2020
,
KTÓRZY UZYSKALI AKCEPTACJĘ ELEKTORATU STUDENCKIEGO SĄ:

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej
Dr hab. Cezary Kwiatkowski, prof. nadzw.
Dr hab. Halina Lipińska

 

 

Link do komunikatu (pdf)Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie