Agro Wydział Agrobioinżynierii UP Wydział Agrobioinżynierii

agrobiznes bioinżynieria rolnictwo towaroznawstwo
ekonomia inżynieria środowiska turystyka i rekreacja
gospodarka przestrzenna leśnictwo

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

tel. (+ 81) 445-69-46, (+ 81) 445-66-44;  fax. (+ 81) 445-60-31.
[ Dziekanat ]Wydział Agrobioinżynierii : Aktualności

15.04.2014

Aktualizacja g. 12.05 (link)
 

  • studia stacjonarne II stopnia
    - Inżynieria środowiska (AZE) I rok (v5)

14.04.2014  »obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Puchały na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska; tytuł rozprawy doktorskiej: "Właściwości biochemiczne gleb parków miejskich na terenach podlegających zróżnicowanym wpływom antropogenicznym"

19.03.2014

DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY

 

          Organizujemy Zjazd Absolwentów Wydziału Rolniczego z okazji 40 - lecia ukończenia studiów (rocznik 73/74).

 

Termin: 21 czerwca 2014 r.

Koszt: 190,00 zł/osoba

Wpłata: do 31 maja 2014 r. (wcześniejsze zgłoszenie mile widziane)

 

Konto:   SEGIT ZBIGNIEW

            PKO BP S.A. III O/Lublin

            90 1020 3150 0000 3202 0010 1188
            w treści przelewu: Zjazd Absolwentów oraz imię i nazwisko.

 

Telefon kontaktowy: Segit Zbigniew, 81/445-68-52, kom. 793-94-98-09


           Prosimy również o wzajemne powiadamianie się o tej uroczystości.

 

 

                                                                   Serdecznie zapraszamy

 

                                                                                       Za Komitet Organizacyjny

                                                                                       Dr inż. Zbigniew Segit

27.02.2014  »konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Turystyki i Rekreacji

27.02.2014  »konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Ekonomii i Zarządzania

25.02.2014  »konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

06.02.2014

27.01.2014

(link)


- aktualizacja: Towaroznawstwo stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

23.01.2014  »kandydaci  »doktoranci  »wipro  »weterynaria  »biologia  »ogrodnictwo  »wnr
17.01.2014  »obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Gawryluka na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: "Ocena przydatności wybranych gazonowych odmian traw oraz roślin bobowatych drobnonasiennych i ich mieszanek do zadarniania przydrożnych skarp"