Agro Wydział Agrobioinżynierii UP Wydział Agrobioinżynierii

agrobiznes bioinżynieria rolnictwo towaroznawstwo
ekonomia inżynieria środowiska turystyka i rekreacja
gospodarka przestrzenna leśnictwo

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

tel. (+ 81) 445-69-46, (+ 81) 445-66-44;  fax. (+ 81) 445-60-31.
[ Dziekanat ]Wydział Agrobioinżynierii : Aktualności

23.06.2014

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr 1/POKL/4.1.1/2014 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni"

08.07.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa

03.07.2014

Studenci drugiego roku kierunku inżynieria środowiska beneficjenci Projektu kierunek zamawiany „Inżynier środowiska – zawód z przyszłością” (Marlena Grela, Katarzyna Tetych, Jan Iwan i Michał Siegieda) wraz z koordynatorem merytorycznym projektu dr hab. inż. Jackiem Pranagalem uczestniczyli w konferencji naukowej. Była to VII Konferencja „Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony Rozwój” organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą i Szkołę Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla, która odbyła się w dniach 26 i 27 czerwca 2014 roku w Krakowie.

 

Więcej >>

02.07.2014obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Stachyry na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii, tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania nad wpływem komunalnego osadu ściekowego na plonowanie i jakość surowca energetycznego mozgi trzcinowatej (Phalaris arudinacea L.) i sorga uprawnego (Sorghum bicolor (L.) Moench ssp. bicolor) oraz na wybrane właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne gleby”
 

25.06.2014

Karta nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie - link

23.06.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ekonomii i Zarządzania. 

23.06.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin.  

16.06.2014

29 kwietnia 2014 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Aleksandry Głowackiej w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 

więcej >>

16.05.2014

Aktualizacja g. 16.05 (link)
 

  • studia stacjonarne I stopnia
    - Gospdarka przestrzenna II rok (v5)

30.04.2014

Program wydarzeń w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich