Agro Wydział Agrobioinżynierii UP Wydział Agrobioinżynierii

spis kierunków »

Wydział:

Sprawy formalne:

Życie Wydziału:

Oferujemy:

Pomocne (ogólnouczelniane):

 
 

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

tel. (+ 81) 445-69-46, (+ 81) 445-66-44;  fax. (+ 81) 445-60-31.
[ Dziekanat ]Wydział Agrobioinżynierii : Aktualności

24.11.2015

g. 16.00

  • stacjonarne I stopnia (link)

   - Bioinżynieria II rok (v4)

23.11.2015

Aktualizacja:

Fakultet Filozofia I rok (wszystkie kierunki) odbywać się będzie w czwartki w godzinach 17.30-19.00 sala 330 - AGRO I.

 

18.11.2015

  

ZAPROSZENIE

 

Kolegium Dziekańskie Wydziału Agrobioinżynierii i Rada Programowa ds. kierunku inżynieria środowiska uprzejmie zapraszają wszystkich zainteresowanych: pracowników, studentów oraz interesariuszy zewnętrznych na konferencję dotyczącą doskonalenia jakości kształcenia na kierunku inżynieria środowiska.

 

Konferencja odbędzie się 25 listopada  2015 roku

w sali konferencyjnej Agro II (nr 13, 14, 15, 16), w godzinach 12.30 – 14.00.

13.11.2015

 

ZAPROSZENIE

 

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii, Prodziekan oraz Rada Programowa ds. Kierunku Gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zapraszają

pracowników,

studentów

oraz interesariuszy zewnętrznych

na konferencję poświęconą kreowaniu programu kształcenia i planu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, studia pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 

            Konferencja odbędzie się 25 listopada  2015 w sali konferencyjnej Agro II (wejście nr 13, 14, 15, 16), początek godz. 10.00. Konferencji będą towarzyszyły: wystawa prac studentów kierunku gospodarka przestrzenna UP w Lublinie pt. „Projekt rewitalizacji doliny rzeki Czerniejówki w Lublinie”; wystawa fotografii pt. „Mieszkać na miarę czasu” autorstwa dr inż. arch. Agnieszki Kłopotowskiej i dr. inż. arch. Macieja Kłopotowskiego z Politechniki Białostockiej oraz multimedialna wystawa fotografii pt.” Błękitno - zielona infrastruktura” autorstwa dr inż. arch. kraj. Agnieszki Kępkowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Miejsce wystaw - hol główny Agro II

 

Program konferencji:

10.00 - otwarcie i powitanie gości

10.05 – wykład pt. „Mieszkać na miarę czasu„ dr inż. arch. Maciej Kłopotowski z Politechniki Białostockiej

10.30 – prezentacja celu i programu kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna

10.45 – informacja nt. działalności Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej UP w Lublinie

11.00 - dyskusja z udziałem interesariuszy zewnętrznych

11.30 – zaproszenie na w/w wystawy - dr inż. A. Kępkowicz, dr inż. M. Kłopotowski, dr inż. K. Boguszewska

11.40 - rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą koncepcje rewitalizacji doliny Czerniejówki oraz wręczenie nagród.

12.10 – zakończenie konferencji

 

12.10 – 12.30 - Spotkanie ze studentami kierunku gospodarka przestrzenna

Tematyka spotkania:

-        Opinie i uwagi studentów dotyczące programu i planu studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna

 

W imieniu Organizatorów

 

Dr hab. Halina Lipińska

Przewodnicząca Rady Programowej GP

 

Wersja pdf zaproszenia - link.

 

05.11.2015pracownicy
    
30.10.2015
27.10.2015
06.10.2015studenci
   
29.09.2015obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura Pałki na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomia tytuł rozprawy doktorskiej: „Substytucja pierwotnych czynników produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych”

 

28.09.2015konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania i Marketingu

 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie